The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

Situatiei Financiare A Icircntreprinderii

Coeficientul îndatorarii la termen 1

Practica demonstreaza ca nici rata rapida nu ofera siguranta întreprinderii, deoarece simpla existenta a unor creante asupra unor clienti nu este suficienta pentru acoperirea datoriilor scadente. Fenomenul existentei creantelor asupra unor parteneri de afaceri litigiosi sau rau-platnici reprezinta o realitate a multor economii, inclusiv a tarii noastre. Din acest motiv, pentru a avea o envisage mai concludenta asupra riscurilor de neplata, se poate calcula si lichiditatea la vedere.Rr = (Active curente – Stocuri)/ Pasive curente

Relevanta acestui indicant, numit si „testul dose", este datorata neluarii în calcul a stocurilor charge sunt cel mai putin lichide dintre toate activele circulante, se vând cel mai greu si de cele mai multe ori, sub valoarea lor reala. Or, firma trebuie sa se asigure ca poate expression fata platilor scadente pe termen scurt (datoriilor curente) numai pe seama activelor usor transformabile în lichiditati. Din aceasta categorie fac parte activele de trezorerie si creantele maintenance, în principiu, pot fi usor scontate. Ca valoare recomandata pentru acest indicant, se poate retine nivelul de 0,8.

în acest scop se calculeaza doi indicatori:

Pentru ca firma sa aiba capacitatea de îndatorare coeficientul îndatorarii globale one trebuie sa fie

Rata curenta (Rc), definita si ca lichiditate generala, se calculeaza raportând activele curente (circulante) la datoriile curente (pasive curente):

Masura în tending creditele sunt utilizate pentru finantare are semnificatii multiple. Prin utilizarea rationala a creditului, se mentine controlul asupra întreprinderii si sunt procurate resursele necesare pentru derularea afacerii. Creditorii vor sa afle cu ce fonduri contribuie proprietarii firmei la afacere, pentru a sti cât de sigura este recuperarea creditului pe upkeep îl vor acorda. Interesul creditorilor este, asadar, sa îsi recupereze fondurile împrumutate addition dobânda aferenta. Interesul proprietarilor firmei (actionarii) este ca prin utilizarea fondurilor din credite sa obtina un câstig suficient de maria, pentru a plati datoriile si a ramâne cu earnings corespunzator.

CIG1 = Datorii totale/ Pasiv summate

Cu cât valoarea indicatorului este mai maria, se poate concluziona ca activele fixe sunt utilizate într-o maniera eficienta; semnale de îngrijorare apar în momentul în upkeep valoarea ratei se apropie de 1.

Rata de acoperire a dobânzilor exprima masura în upkeep veniturile pot scadea fara sa apara probleme financiare pentru firma (de tipul incapacitatii de a-si plati dobânzile anuale). Indicatorul este authoritative, deoarece, în situatia în tending firma nu îsi mai poate onora obligatiile anuale de plata a dobânzilor, ea va fi actionata în justitie de catre creditori, acesta fiind totodata si primul pas catre faliment.c) Rata financiara de analiza a eficientei utilizarii activelorRua = Cifra de afaceri/ Valoare neta a activelor fixeRcash = Active de trezorerie/ Datorii curente

Coeficientul îndatorarii la termen 2

Aprofundarea studiului situatiei financiare a întreprinderii se realizeaza prin analiza ratelor financiare charge urmareste aspecte various si are destinatii accurate. Aceasta analiza arata în ce masura firma îsi poate onora obligatiile de plata, cât de mult se poate finanta prin credite, cât de eficient sunt utilizate activele de attention dispune

Informatiile oferite prin ratele financiare pot fi folosite pentru a previziona câstigurile firmei. Daca din punctul de vedere al unui investitor previzionarea este cel mai crucial face, pentru managerul world-wide sau financiar al unei firme, analiza documentelor financiare pe baza ratelor reprezinta punctul de plecare pentru planificarea actiunilor viitoare.

CIT one = Datorii pe termen lung/Great perm

Rata curenta, utila în analiza financiara pe termen scurt, indica în ce masura drepturile creditorilor pe termen scurt sunt acoperite de valoarea activelor tending pot fi transformate la nevoie în bani lichizi.

Acesti indictori ne arata daca firma are sau nu capacitate de îndatorare.

Indicatorii sunt grupati pe categorii:

Rata de acoperire a dobânzilor (Rad) se determina prin raportarea valorii profiturilor firmei înainte de plata dobânzilor si impozitelor la valoarea cheltuielilor cu dobânda:

CIG2 = Datorii totale/Uppercase propriu

Ca regula generala, un nivel supraunitar al raportului ar semnala posibilitatea ca firma sa-si poata rambursa datoriile pe termen scurt pe baza valorificarii activelor pe termen scurt (printr-un ciclu pattern de activitate finalizat prin încasarea contravalorii produselor finite sau a marfurilor). De aceea, indicatorul trebuie sa înregistreze valori mai ridicate de 2-2,5.

Majoritatea analistilor financiari considera ca starring preocupare a unui director este de a vedea daca firma pe guardianship o contribute poate sa îsi onoreze obligatiile de plata cu scadenta în viitorul apropiat.

CIT 2= Datorii pe termen lung/Chapiter propriu

Analistii recomanda ca valoarea indicatorului sa nu scada sub 2, deoarece firma are o marja isinglass de siguranta în acoperirea cheltuielilor cu dobânzile; orice nou împrumut contractat poate crea dificultati firmei în viitor si de aceea nu mai trebuie sa se recurga la finantarea activitatii prin credite.

Analiza ratelor financiare si efectele sale

Rata rapida (lichiditatea rapida) contribuie la identificarea rapida a starii de lichiditate la nivelul întreprinderii. Rata rapida (Rr) se calculeaza prin scaderea valorii stocurilor din valoarea activelor curente si împartirea diferentei obtinute la valoarea pasivelor curente:

Gradul de eficienta cu maintenance firma utilizeaza activele de attention dispune trebuie sa reprezinte o preocupare continua a managerilor financiari, în vederea asigurarii unui anumit echilibru între cifra de afaceri si activele firmei.

Lichiditatea la vedere se mai numeste si lichiditate imediata sau rata „cash" (Rcash) si se determina astfel:

Având în vedere ca datoriile curente, desi platibile pe termen scurt, nu au în totalitate o scadenta imediata, se poate utiliza drept reper nivelul de 0,2; situarea indicatorului la un nivel subscript indicând un risc ridicat în ceea ce priveste posibilitatea acoperirii datoriilor imediate. Acest lucru avertizeaza asupra aparitiei în curând a unor probleme financiare cum sunt: intrarea în handicap de plata, pierderea pietei, posibile procese de executare silita solicitate de catre furnizorii neplatiti, blocarea conturilor bancare de catre organele fiscale pentru neplata datoriilor catre stat.

Pentru ca firma sa aiba capacitatea de îndatorare coeficientul îndatorarii globale two trebuie sa fie

Pentru ca firma sa aiba capacitate de indatorare coeficientul îndatorarii la termen two trebuie sa fie

Pentru ca firma sa aiba capacitate de indatorare coeficientul îndatorarii la termen one trebuie sa fie

Rc = Active curente/ Pasive curente

Rata de utilizare a activelor fixe (Rua) masoara eficienta cu maintenance firma utilizeaza masinile si echipamentele de maintenance dispune. Ea se calculeaza prin raportarea cifrei de afaceri la valoarea neta a activelor fixe (valoarea totala a activelor din tending se scade amortizarea).

Rad = ((Profit brut + Cheltuieli cu dobânzile)/ Cheltuieli cu dobânzile)*100

Coeficientul îndatorarii globale 1

Coeficientul îndatorarii globale 2

Pentru ca analiza ratelor financiare sa aiba cea mai maria eficienta, se recomanda ca valorile obtinute de firma în cauza sa fie comparate cu cele prevazute în acte prescriptive, dar si cu cele publicate de Comisia Nationala pentru Statistica, ca medie pe anul precedent pentru acelasi domeniu de activitate. Acest demers trebuie întreprins pentru a sti guardianship este pozitia firmei analizate în raport cu media firmelor concurente.

Just fill out this form: