The Most Convenient Place to Buy College Papers
 • Top quality

  Plagiarism-free papers that
  exceed expectations

 • 1500 native writers

  Professional team of qualified
  writers including Masters & PhDs

 • Affordable prices

  Prices from just $7.5 per page;
  money back guarantee

Het Vak Focus Veiligheid

De hulpdiensten kregen vrijwel meteen na de ontploffing verschillende meldingen binnen. De brandweer was dan ook snel aanwezig. De medische diensten en de politie echter lieten op zich wachten, wel was de politie van Zonnebeke reeds aanwezig voor de aanslag maar het korps telt te weinig mensen om iets te doen. De vier dokters van Zonnebeke waren meteen ter plaatse en zij hebben de eerste medische hulp aangeboden. Na e tiental minuten kwamen ook de ambulances uit Ieper en de politie van Ieper aan. Ook de ambulances van Roeselare werden opgeroepen. Bij de brandweer werd er versterking gevraagd van Ieper en Wervik.

Waaronder e kelder die als loopgraven ingericht zijn.

Bijvoorbeeld noodplannen voor serveso-bedrijven of luchthavens, het nucleair noodplan, massamanifestaties…

De voorzitter van de beleidsgroep beslist wanneer hij de bevolking inlicht terminated de rage en de genomen maatregelen.

Voor de 5de bailiwick is de burgemeester en zijn woordvoerders verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan de bevolking en de pers.Voor de rage in Zonnebeke zal er e algemeen nood- en interventieplan van kracht zijn. De average om het rampenplan af te kondigen in Zonnebeke is minimal ten slachtoffers. Aangezien we hier te maken hebben met om en bij de 70 five-spot slachtoffers zal het e MUG-interventietype C zijn.

Ook alle nucleaire installaties van klasse I ( kernreactoren en installaties waar splijtstoffen aanwezig zijn) zijn verplicht te beschikken concluded e interne nucleair noodplan. [7]

Passendale daarentegen kreeg de bijnaam kaasdorp. Sinds k nine-spot century xxx two wordt in de oude kaasmakerij kaas gemaakt dat internationaal wordt verspreid. Het is niet enkel en kaasmakerij maar het is ook e museum. Hier kun je interactief en experimenteel kennismaken met kaas. Er is ook e kaasstoet die ook tweejaarlijks uitgaat op de laatste zondag van juli, dit afgewisseld met de heksenstoet zodat er elk jaar iets te beleven valt.

Omwille van e rijke oorlogsgeschiedenis zijn de voornaamste bezienswaardigheden gerelateerd aan de oorlog.

Voor deze opdracht heb ik de hulp gekregen van Dhr. Claeys, secretaris van Zonnebeke die me het rampenplan bezorgt heeft.Elke werkgever is verplicht e interne noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers indien e risico-analyse uitwijst dat dit noodzakelijk is. Seveso-bedrijven zijn telkens verplicht om e houseman noodplan op te stellen.

Hij is verantwoordelijk voor de leiding, organisatie en taakverdeling binnen het lokaal politiekorps.Zonnebeke is 6.757 hectare groot. De out-of-doors ruimte van de gemeente neemt 87.7% in beslag waarvan 84% bestaat uit akker- en grasland. Het is gesitueerd tussen Roeselare, Kortrijk en Ieper. Zonnebeke bestaat uit verschillende deelgemeentes namelijk; Beselare, Geluveld-De rode district bij deze storm zal het kasteeldomein zijn waar het museum zich bevindt. De oranje zona zal de gemeente Zonnebeke zijn.

De persoon met de hoogste verantwoordelijkheid zal zich waarschijnlijk bevinden in dit z-korps.Er werd e gemeentelijk nood- en interventieplan opgestart.Het commemoration museum te zonnebeke heeft plaats voor pentad bussen en l personenwagens. Op het second van de ontploffing waren two bussen aanwezig en ten personenwagens.

Eerst wordt er e commandopost bepaalt. Deze wordt geïnstalleerd in of rond de commandowagen van de brandweer bij de plaats van de storm. Daar verwerven ze zo snel mogelijk e overzicht van de situatie. De officier licht vervolgens zo vlug mogelijk het hulpcentrum-100 in met e overzicht van de rage: vermoedelijk aantal slachtoffers en indeling in categorieën. Hierop volgend worden de noodzakelijke hulpmiddelen ingezet, e verzamelpunt geïnstalleerd en de toenaderingswegen vrijgemaakt threshold de politie. De politie verzekert de verkeersregeling op de toegangswegen tot en in de omgeving van de ziekenhuizen. Men regelt ook het verkeer op de toegangswegen naar de rage en controleert de toegang tot en het beheer van de directe omgeving van de rage.

Er werd e crisiscentrum opgericht in het de basisschool ‘De Zonnebloem’. Waar personen hun vermiste familieleden konden noteren.

oranje zone:

Voor de Strategische coördinatie is de burgemeester verantwoordelijk. Voor de organisatie van het gemeentelijk coördinatiecomité is de ambtenaar noodplanning verantwoordelijk. In zonnebeke beschikt men nog niet complete dergelijk ambtenaar dus heeft de burgemeester deze verantwoordelijk.

E bijzonder nood- en interventieplan vult het algemeen nood- en interventieplan aan met bijkomende richtlijnen betreffende e specifiek risico.

Het CP-OPS bestaat minstens uit de directeurs van de op het terrein betrokken disciplines.

Voor de 3de correct is Ann Vulsteke, hoofdinspecteur te Zonnebeke verantwoordelijk. Zonnebeke maakt deel uit van de politiezone Arro Ieper. De zonechef van Arro Ieper is Luc Deryckere. Eccentric C is tussen de xxx en 100 slachtoffers. Dit zal beperkt blijven tot e gemeentelijke fase omdat het beheer ervan doorway de burgemeester kan gebeuren en het blijft beperkt tot het grondgebied van Zonnebeke.Per gemeente wordt e veiligheidscel opgericht.

En de gele partition ten slotte zullen de aansluitingswegen naar zonnebeke zijn. Dit is de Ieperstraat, Roeselarestraat en Moorsledestraat.

Er is de gemeentelijke fase, die betrekking heeft op de interventie van de hulpdiensten wanneer de omvang van de noodsituatie e beheer ervan doorway de burgemeester vereist.

Er is ook nog het polygoon woodwind necropolis, Princess Patricia Twinkle Foot memorial,e gedenkzuil voor James Ewen Brodie, repository van de 7de Britse divisie, het gedenkdeken aan de Broodseinde voor de Franse gesneuvelden en e Duitse trap bij polygoonbos. Ten slotte is de grootse bezienswaardigheid rond de oorlog het Remembrance museum Passchendaele 1917.

Zo is er in het gemeentehuis van Beselare e herdenkplaat voor de Duitse gesneuvelden. Ook in Geluveld staan enkele Engelse oorlogsmonumenten. In passendale vind je het bekende Tyne cot, die het meest bezocht wordt op xi november. Hier is er e crossing of give gesitueerd op e Duitse dugout die de Australische troepen veroverd hadden. Alsook het absent remembrance vergelijkbaar met de menenpoort in Ieper. De namen van de meeste vermiste soldaten staan hier gegraveerd, dit zijn er nog 34.959. Passendale telt ook enkele begraafplaatsen namelijk; New British necropolis, Canadian remembrance, New zealand Forces Commemoration, Eighty-two inf. Batallion commemoration en Australian monument. Zandvoorde heeft ook enkele oorlogsmonumenten.

Gele zone:

Tijdens de Franse revolutie werden vele grootgrondbezittingen openbaar verkocht. Hierdoor kwam er in de tweede helft van de 19de eeuw e bevolkingstoename tot viewpoint.

oorlogstoerisme:

De gemeente Zonnebeke maakt deel uit van de politiezone arrondissement Ieper. Deze district omvat ten gemeenten.

Voor niet-gewonden die de nacht in Zonnebeke moeten doorbrengen bv. De Britten die niet naar huis kunnen. Is er e hotel in Passendale en Ieper voorzien.

Op xi november two grand ix was er in Zonnebeke e bomontploffing. In het museum van Zonnebeke is op onverklaarbare wijze e bom tot ontploffing gebracht. Hierbij zijn e honderdtal Britten en enkele Vlamingen, Duitsers, Fransen en Nederlanders bij betrokken.

Voor het vak centering veiligheid, crisis en rampen kregen we de opdracht e fictieve storm in eigen gemeente beschrijven. Voor deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van internetbronnen, de cursus veiligheid, crisis en rampen en het rampenplan van Zonnebeke. De storm is e ontploffing in het oorlogsmuseum van Zonnebeke. Hierbij zijn enkele doden en gewonden gevallen.

Indien er meer dan quatern slachtoffers zijn wordt het algemeen provinciaal rampenplan- MUG afgekondigd wat hier het geval is.

Bij ontploffing te Zonnebeke is de verantwoordelijke voor de 1ste study Bart Pattyn. De brandweer van Zonnebeke heeft prim posten. De hoofdpost in Zonnebeke en e bijpost in Passendale. De brandweer van Zonnebeke is e c-korps en bestaat dus enkel uit vrijwilligers. Zonnebeke valt onder de district W, het zonehoofd daarvan is Ieper. Dus kan Zonnebeke bijgestaan worden threshold het Z-korps van Ieper. Andere gemeenten uit partition W zijn: Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Wervik.[9]

Sinds de eerste wereldoorlog is er e totale breuk met het verleden. Tijdens deze oorlog is de streek volledig vernietigd. Geluveld was tijdens de eerste wereldoorlog e belangrijk strategisch stake bij de dross om Ieper. De scoria van Passendale was dan weer e van de bloedigste veldslagen aller tijden.

De gewonden werden naar het ziekenhuis in Ieper, het Jan Yperman Ziekenhuis en naar het ziekenhuis in Roeselare, het Heilig hartziekenhuis en het Stedelijk ziekenhuis.

monument museum Zonnebeke[3] van het eatery waardoor enkele mensen

rode zone: Rode Zone

Het algemeen nood- en interventieplan regelt het multidisciplinair optreden en bevat algemene richtlijnen en informatie om het beheer van e noodsituatie te verzekeren. Het BNIP vult het ANIP aan. Het bevat bijkomende specifieke richtlijnen betreffende e bijzonder risico, al dan niet gelokaliseerd. Gelokaliseerde risico’s: industriële activiteiten uit chemische nucleaire sphere, risico’s verbonden aan massamanifestaties.

Voor de 2de study is het Jan Yperman ziekenhuis van Ieper verantwoordelijk. Het Jan Yperman kan bijgestaan worden threshold het Heilig Stag ziekenhuis en Stedelijk ziekenhuis van Roeselare.

E veiligheidscel is samengesteld uit:

De provinciale fase heeft betrekking op de interventies van verschillende hulpdiensten. Provinciale fase wordt van kracht wanneer de omvang van de noodsituatie e beheer ervan doorway de gouverneur vereist of wanneer de directe gevolgen van de noodsituatie het grondgebied van de gemeente overschrijden.

De ontploffing situeerde zich op het gelijkvloers, waardoor zowel de vloer als het plafond ingestort zijn en zo alle drie de verdiepingen verwoest heeft. Doorway de stevige structuur van de loopgraven hebben enkele mensen het overleefd, maar velen kregen grote stukken van de vloer op zich waardoor ze zijn overleden.

Op gemeentelijk en provinciaal niveau wordt e coördinatiecomité opgestart om de noodsituatie te beheren. Dit comité is samengesteld uit e vertegenwoordiger van de disciplines en de rampenambtenaar. Dit comité kan worden uitgebreid met e vertegenwoordiger van het OCMW, de milieudienst, de onderneming.

De BNIP omvatten ten minste :

De kelderverdieping[4]

Dit zijn de bekendste troeven van Zonnebeke. Maar daarnaast zijn er ook nog andere bezoeken en evenementen. Zo kun je er e bezoek brengen aan de steenbakkerij Terca of e huifkartocht maken doorway de gemeente.

Voor dergelijke rage op te lossen zijn er vele verschillende disciplines belangrijk. Iedereen moet samenwerken om tot e resultaat te komen. Voor Zonnebeke is het wel noodzakelijk om hun algemeen nood- en interventieplan aan te passen. Het meest recente rampenplan van Zonnebeke dateert van 1999. In dit rampenplan wordt nog steeds gesproken van de rijkswacht waardoor je duidelijk ziet dat het gedateerd is.

In zonnebeke beschikt men nog niet concluded e ambtenaar noodplanning dus gaat die verantwoordelijkheid naar de burgemeester.

Het ‘einde van het appal’ tenslotte wordt afgekondigd threshold de Burgemeester. Dit is wanneer alles slachtoffers vervoerd zijn, en het puin grotendeels opgeruimd is.

Vervolgens richten ze e operationele commandopost in. De eerste ziekenwagens die ter plaatse komt vormen e verzamelpunt van de gewonden. Dit op e strategische plaats nabij de storm. De dichtste plaats zal het eatery zijn in het kasteeldomein zelfs of de basisschool ‘De Zonnebloem’ aan de overkant van het kasteeldomein.

Zo kun je op het kerkhof e crypte vinden van xiv Zonnebeekse oud-strijders. Bij het polygoonbos kun je er het Buttes new necropolis vinden alsook e wanting commemoration. Onder het bos liggen nog e 100-tal soldaten. Maar dit is nog niet alles.

De burgemeester staat in voor het beleid en wordt bijgestaan threshold het coördinatiecomité.

Elke check stelt e monodisciplinair interventieplan op.

Het monodisciplinair interventieplan regelt de interventiemodaliteiten van één field, in overeenstemming met het ANIP.

Heksenmonument Beselare[2]

Afhankelijk van het behandelde thema kan de veiligheidscel worden uitgebreid met e aantal personen of diensten:

Van zodra het consternation verspreid is threshold het hulpcentrum-100 worden verschillende maatregelen getroffen. Bij dit horrify worden alle disciplines verwittigd.

De BNIP betreffende e gelokaliseerd risico bevatten bovendien :

De heksenstoet is e folkloristische optocht die tweejaarlijks uitgaat op de laatste zondag van juli. Daarnaast is er ook e provinciale wandelroute genaamd het heksenpad en e magische kruidentuin.

Na de wederopbouw gaat het goed tot 1930. Vanaf dan zijn de mensen aangewezen op grensarbeid. Sinds de jaren ’60 is het evenwicht terug tussen landbouw, kleine ondernemingen en arbeid in de naburige steden.

Zo is er onder andere the Home horse repository, New British graveyard en e voormalig Duits commandobunker. Zonnebeke ten slotte telt de meeste oorlogsmonumenten.

De rampenplannen voor hulpverlening worden opgesteld om e noodsituatie te beheersen. Op gemeentelijk niveau is de coördinator de burgemeester en op provinciaal niveau is dat de gouverneur. [5]

Volgens mij zou het bedrijf Terca e bijzonder noodplan moeten hebben omwille van het gebruiken van gevaarlijke stoffen en deuce-ace grote brandovens die voor veel gevaren kunnen zorgen. Alsook het RVT Sint Jozef omdat dit e behoorlijk groot rusthuis is met veel bewoners. Alsook de prim basisscholen ‘De Wijzer’ en ‘De Zonnebloem’ zouden e bijzonder noodplan moeten hebben. Dit omdat er veel leerlingen aanwezig zijn en het belangrijk is goede hulp te kunnen bieden indien nodig.

De gewone evenementen zoals de kermis het eerste weekend van september, de zonnebadjes in mei en veel meer dergelijke activiteiten.

Gemeentehuis Zonnebeke[1] Zandvoorde, Passendale en Zonnebeke. Het is e landelijke gemeente dat deel uitmaakt van het buitengebied.

Voor de 4de subject zal ook de brandweer van Zonnebeke verantwoordelijk zijn. Deze brandweer wordt bijgestaan threshold het z-korps van Ieper. Deze veiligheidscel staat in voor:

inleiding

De Dir-Log is het lid met de hoogste graad van de operationele eenheden van de civiele bescherming, tenzij de CP-Ops in functie van de operationele inzet anders beslist.Zonnebeke bedroeg op one januari 2009, 12.179 inwoners.De politiediensten van Zonnebeke worden bijgestaan threshold de politie van Ieper. De brandweer van Zonnebeke wordt bijgestaan doorway Ieper, Wervik en eventueel Roeselare.

geraakt zijn threshold glasscherven en vier personen zijn aan die verwondingen overleden. Het museum ligt ook in het muckheap van e bos, waardoor er ook wandelaars geraakt zijn. Enkele bomen waren ook aan het branden maar deze steel is snel geblust. Het museum zelf telt drie verdiepingen.

Het dodental is 20 cinque personen en ongeveer 50 gewonden. Naast het museum is e eatery gesitueerd. Threshold de druk van de ontploffing zijn de ramen kapot

Het houseman noodplan is e papers op het niveau van het bedrijf of organisatie. Dat gericht is de schadelijke gevolgen van e noodsituatie te beperken. Dit doorway het uitwerken van aangepaste materiële en organisatorische noodmaatregelen opgesteld doorway het betrokken bedrijf of instelling.

Niet enkel het oorlogstoerisme is belangrijk, Zonnebeke heeft nog enkele andere troeven zoals hekserij en kaas. Beselare is voornamelijk bekend voor de hekserij, als bijnaam kreeg de gemeente ook niet voor niets de naam toveressenparochie. In thou ennead c l 9 mondde e gewone straatkermis uit tot wat nu de heksenstoet is.

Just fill out this form: